DZIEŃ WETERANA

Naród, który traci pamięć,  przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.
Józef Piłsudski

Wrzesień jest dla nas miesiącem pamięci narodowej. To wyjątkowy czas, w którym w sposób szczególny wspominamy Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

22 września 2020 r. przygotowaliśmy uroczystą lekcję języka polskiego, podczas której podsumowaliśmy klasowy projekt „Poezja czasu wojny
i okupacji”. Zgromadziliśmy się w  symbolicznym miejscu – przy „Dębie Pamięci” ku czci zamordowanego w Katyniu porucznika Mariana Miżołębskiego –  i  wygłosiliśmy wiersze Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  oraz Grażyny Chrostowskiej.

Poczuliśmy ogromną wdzięczność dla tych, dzięki którym żyjemy
w wolnym kraju. Zrozumieliśmy także, że  „Ojczyzna nie jest przestrzenią obok nas”, ale mamy wobec Niej  „błogosławione obowiązki do spełnienia: troszczyć się o Jej pomyślność i spokój i mądrość, pomnażać dobra materialne, a gdy przyjdzie potrzeba – walczyć o Jej wolność i całość bez względu na cenę
(Jan Świda).

Może Ci się również spodoba