KOŁO MATEMATYCZNE I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Koło matematyczne

Dodatkowe zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klasy 7 „a” odbywają się w środy 13.35 – 14.20. Koło przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych matematycznie, zainteresowanych matematyką oraz zamierzających uczestniczyć w konkursach. Podczas spotkań będziemy realizować treści wykraczające poza program nauczania, ucząc się jednocześnie dobrej organizacji pracy, systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

Zajęcia wyrównawcze

Dodatkowe zajęcia wyrównujące braki wiedzy z matematyki dla klasy 7 „a” odbywają się w czwartki 14.25 – 15.10. Podczas spotkań będziemy wyrównywać zaległości, podwyższać poziom wiedzy i umiejętności młodzieży tak, żeby wzmocnić poczucie własnej wartości i wiary w siebie każdego ucznia.

Karina Kołbuś

Może Ci się również spodoba