KOŁO POLONISTYCZNE I ZAJĘCIA TEATRALNE

„Bawmy się w teatr” –  zajęcia teatralne

 Zajęcia teatralne dla uczniów klasy 4a odbywają się w piątki w godz. 13.25 – 15.10. W trakcie cotygodniowych spotkań młodzież nie tylko przyswoi sobie podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o teatrze, zasady poprawnego wygłaszania tekstu z pamięci oraz ruchu scenicznego, ale przede wszystkim umocni poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za innych. Tworzenie szkolnych przestawień umożliwi bowiem każdemu uczniowi odniesienie sukcesu i zmotywuje go do podejmowania nowych wyzwań. Ponadto wspólna praca sprzyja  budowaniu trwałych więzi emocjonalnych między członkami zespołu.

Koło polonistyczne

Dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów klasy 7 „a” odbywają się w piątki w godz. 15. 115 – 16.00. W trakcie cotygodniowych spotkań młodzież utrwali i poszerzy swoje wiadomości i umiejętności z nauki o języku, teorii literatury oraz wiedzy o kulturze. Dzięki temu uczniowie będą mogli lepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty, a także spróbować sił w różnych konkursach organizowanych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.

 

 

Może Ci się również spodoba