„SPOTKANIE Z PITAGORASEM” I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Spotkanie z Pitagorasem

Dodatkowe zajęcia dotyczą uczniów uzdolnionych matematycznie, zainteresowanych tym tematem oraz zamierzających uczestniczyć w konkursach. Zajęcia kierowane są do klasy VIb, odbywają się w środy w godzinach 8.00 – 8.45. Koło matematyczne poszerza zakres umiejętności ucznia poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania matematyki na danym poziomie kształcenia.

 

Zajęcia wyrównawcze

Dodatkowe zajęcia dotyczą uczniów mających trudności z przyswajaniem wiedzy z matematyki. Kierowane są do klas VIa i VIb, odbywają się w czwartki w godzinach 13.35 – 14.20. Celem zajęć  jest uzupełnienie zaległości i braków, motywowanie do systematyczności, samokontroli i samooceny oraz ułatwienie uczniom rozwijania sprawności umysłowych.

Izabela Szczypień

Może Ci się również spodoba