ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Zajęcia dla klas 1 odbywają się w poniedziałki w godzinach 11.35-12.20, co dwa tygodnie dla każdej z klas (28.09 klasa 1a).

Z klasami 2 i 3 spotykamy się w środy 13.35-14.20.

Główne cele zajęć prowadzonych w klasach 1-3 to: nauka wymowy i ćwiczenie rozumienia ze słuchu.

Tematyka zajęć w klasach pierwszych: formy powitania i pożegnania, przedstawianie się, liczby 0-12;  podawanie wieku i  godzin, kolory, członkowie rodziny, owoce, produkty żywnościowe, słownictwo związane ze świętami, informacje o Niemczech; położenie geograficzne, flaga, stolica, ciekawe miejsca, znane osoby.

Metody pracy na lekcji dostosowane są do wieku i możliwości uczniów, główne z nich to:

– piosenka ruchowa z pokazywaniem

– krótkie filmy tematyczne dla dzieci

– gry, zabawy, quizy, układanki

– praca z obrazkami.

W klasach drugich i trzecich zakres tematów zostaje poszerzony o: nazwy dni tygodnia, pór roku, nazwy zwierząt, części garderoby, pomieszczenia w domu, miejsca i budynki w mieście, części ciała, sport i hobby. Dzieci zaczynają pisać proste zdania.

Klasy 6  –  piątki  13.35-14.20

Celem zajęć jest realizowanie wybranych elementów projektu PASCH, aktualnie jest to projekt ekologiczny „PASCH dla Przyszłości” zakładający podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i  zrównoważonego rozwoju oraz poszerzenie słownictwa niemieckiego w tym obszarze.  W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie stworzą  na terenie naszej szkoły ekologiczny ogródek owocowy. Są to również zajęcia przygotowujące do egzaminu znajomości j.niemieckiego  Fit in Deutsch.

Może Ci się również spodoba