ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej. Kierowane są do dzieci, które mają trudności w opanowaniu umiejętności uznawanych za podstawowe (czytanie, pisanie, rozumienie tekstu, rozumowanie matematyczne). Grupa, w której się odbywają jest niewielka, a wiek uczestników i ich potrzeby rozwojowe zbliżone, co podnosi efektywność prowadzonych działań.

Główne cele zajęć korekcyjno – kompensacyjnych to: pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności uniemożliwiających osiągniecie sukcesu w nauce, budowanie u dziecka adekwatnej samooceny oraz stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
W czasie zajęć wykorzystywane są różnorodne i atrakcyjne metody pracy, dostosowane do potrzeb uczestników, a także zachęcające ich do podejmowania działań.

Podczas zajęć ćwiczymy percepcję i pamięć wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, oraz orientacje przestrzenną, podnosimy sprawność manualną i grafomotoryczną, usprawniamy funkcje słuchowe, technikę i tempo czytania, a także umiejętność rozumienia czytanego tekstu. Ponadto, skupiamy się na przezwyciężaniu specyficznych błędów i trudności w pisaniu, doskonalimy umiejętności matematyczne, rozwijamy mowę opowieściową. Istotnym elementem zajęć jest trening koncentracji uwagi.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne są lubiane przez dzieci, cieszą się uznaniem uczestników i odbywają się w piątki w godz. 12:35 – 13:20.

Może Ci się również spodoba