PAMIĘTAMY O BOROWICZANACH

Żyć szlachetnie to także głosić prawdę o czasach i ludziach

Prawdę „Dla pamięci… Ku przestrodze…”

Podczas II wojny światowej  wielu młodych  ludzi wykazało się odwagą i ofiarnością w walce z okupantem. Ci, którzy ocaleli z wojennej pożogi, najlepsi synowie i córki swego kraju, szkalowani, znieważani, więzieni i mordowani – dawali kolejne dowody patriotyzmu i wierności najwyższym ideom. Do nich należą także Borowiczanie żołnierze Armii Krajowej, wywiezieni w listopadzie i grudniu 1944 roku z Lublina do łagru w Borowiczach  (Rosja). Wielu z nich zmarło na skutek pracy przekraczającej ludzkie siły oraz tragicznych warunków bytowych. Nieliczni wrócili do kraju w 1947 roku.

23 października 2020 r. przedstawiciele  społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie wzięli udział w uroczystościach upamiętniających martyrologię żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego wywiezionych do łagrów NKWD w Związku Sowieckim. Patronat honorowy sprawował wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Pierwszym punktem obchodów  była uroczystość patriotyczna przy pomniku „Dla pamięci … Ku przestrodze” na Skwerze Borowiczan przy ul Nowy Świat – po wysłuchaniu wystąpienia pani Doroty Adach, prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków oraz pana Zbigniewa Wojciechowskiego, zastępcy wojewody lubelskiego złożono kwiaty i zapalono znicze.

Następnie  Prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego oraz przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin, a także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze przy obelisku upamiętniającym ofiary wywózek do łagrów NKWD znajdującym się przy siedzibie naszej Szkoły.

Ukoronowaniem uroczystości rocznicowych była Msza święta w intencji zmarłych i żyjących żołnierzy AK, BCh, NSZ – więźniów łagrów NKWD i ich rodzin odprawiona  w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W homilii ksiądz proboszcz podkreślił, że słuchając wspomnień Nieugiętych, zapoznając się z ich refleksjami dotyczącymi własnych losów, uczymy się nie tylko historii najnowszej, ale dowiadujemy się,  jak należy postępować, by nasze życie nie było jedynie jałową egzystencją.

Po Mszy świętej uczniowie naszej Szkoły zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły się wiersze poświęcone Borowiczanom  oraz okolicznościowe pieśni patriotyczne.

Udział w uroczystościach upamiętniających los Borowiczan  był dla nas wszystkich okazją do wyrażenia własnych uczuć patriotycznych.

Żyć szlachetnie to także głosić prawdę o czasach i ludziach. Prawdę „dla pamięci… ku przestrodze…”.

opracowała: Marta Bednarczuk

Może Ci się również spodoba