WKRACZAMY W ŚWIAT WARTOŚCI – PRZYJAŹŃ, SZACUNEK, PRZEBACZENIE, ZGODA

W ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z KULTURĄ MI DO TWARZY” – MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ klasa II b zrealizowała zadanie 3 – „Siła bajek” .

Uczniowie pracując metodą projektu i  sięgając do literatury uwrażliwiającej dzieci, rozbudzającej empatię oraz poruszającej problemy dotyczące ich wieku rozmawiali o przyjaźni.

Przyjaźń to szczególny rodzaj relacji, w której dziecko uczy się życzliwości, wzajemnego zaufania, gotowości niesienia pomocy, miłości oraz czerpania radości z przebywania z drugą osobą i z pogłębiania więzi. Dziecko uczy się również, że zdarza się zawinić wobec kogoś lub, że ktoś zawini wobec nas, i że nie musi to oznaczać końca relacji, końca przyjaźni. Uczy się, że taką sytuację można naprawić. Zwłaszcza te pierwsze przyjaźnie są dla dziecka bardzo ważne – stanowią podstawę do nawiązywania przez nie głębszych i trwalszych relacji w późniejszym wieku.

 W ramach realizacji projektu uczniowie stworzyli m. in. mapę myśli „Kto to jest przyjaciel?”, wysłuchali  treści opowiadania „Przyjaciel. Kto to taki?”, który pozwolił pogłębić temat przyjaźni, ucząc poszanowania prywatności i bycia godnym zaufania. Podczas zabaw dramowych, uczniowie mieli okazję oswajać swoje emocje w sytuacjach, gdy zawinimy przeciwko komuś lub gdy ktoś zawini przeciwko nam. Pracując w grupach podczas omawiania fragmentu lektury „Kubuś Puchatek”, uczniowie doskonaląc umiejętność czytania ze zrozumieniem, dobierali właściwe powiedzenia dotyczące przyjaźni.

Podsumowaniem tygodniowej pracy było stworzenie plakatów  w grupach, określenie cech jakie powinien mieć prawdziwy przyjaciel i próba odpowiedzenia na pytanie kluczowe „Kto to jest przyjaciel?”.

Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w projekcie, który okazał się doskonałym  pretekstem do rozmowy na temat partnerstwa, wzajemnego poszanowania, zaufania i lojalności – bez których trudno budować trwałe relacje i satysfakcjonujące przyjaźnie.

Żaneta Kurzawska

 

Może Ci się również spodoba