11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

„Kiedy nagle las zaszumi,
mowę sosny gdy zrozumiesz…
To jest Polska.
Gdy zobaczysz gdzieś topole
królujące ponad polem…
To jest Polska.”

Na początku listopada uczniowie klasy II c wzięli udział w projekcie edukacyjnym „11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości”, odnoszącym się do podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie orientacji w czasie historycznym.

Założeniem projektu było wzbudzanie a także kształtowanie miłości, szacunku, przywiązania i oddania wobec rodzinnej Ziemi.

Zrealizowano następujące zadania dydaktyczno – wychowawcze: polonistyczne (formułowanie za pomocą metody „burzy mózgów” odpowiedzi na pytania: „Czym jest dla ciebie Polska?”, „Co to znaczy być patriotą?”; lektura, analiza oraz interpretacja utworów literackich o tematyce patriotycznej), związane z edukacją historyczną i społeczną (poznanie okoliczności powstania Państwa Polskiego oraz odczytanie podania dotyczącego godła i barw narodowych), poświęcone edukacji przyrodniczej (analiza mapy kraju pod hasłem „Wędrujemy po Polsce”) i matematycznej (ćwiczenia w zakresie liczenia i wprowadzenie do mnożenia na podstawie ilości zgromadzonych flag), a także edukacji artystycznej (muzycznej – doskonalenie znajomości „Mazurka Dąbrowskiego”, plastycznej – wspólne wykonanie gazetki niepodległościowej „Pamiętamy…” oraz prezentacja postaci Józefa Piłsudskiego, technicznej – zaplanowanie i wykonanie okolicznościowych dekoracji).

Istotą  projektu było rozbudzanie patriotyzmu i wrażliwości narodowej u uczniów, którzy podejmując różnorodne działania poznawali swój kraj, poszerzali wiedzę na temat własnego miasta i regionu.

Ponadto nasi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” zorganizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego.

                                                                                                     Monika Machulska – Wasilewska

Może Ci się również spodoba