ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH W KLASACH: 2A, 2B, 2C ORAZ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Szanowni Państwo ,

działając w oparciu o § 18 ust. 2a, 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1604) w związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia Covid – 19 u nauczyciela Szkoły, informuję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dzieci z oddziałów przedszkolnych ( grupa 0a,0b)  oraz uczniów klas 2a,2b,2c w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie w dniach 04.11.2020 r. (środa) do 05.11.2020 r. (czwartek). Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego uczniowie zostają objęci samoizolacją, obowiązek ten nie dotyczy pozostałych członków rodziny. Nauczyciele wychowawcy ustalą formę zajęć zdalnych w tych dniach i niezwłocznie przekażą Państwu stosowne informacje.

Pozdrawiam Państwa serdecznie, życząc zdrowia i wytrwałości.
Iwona Pańpuch
Dyrektor Szkoły

Może Ci się również spodoba