INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO ANIMATORÓW BOISKA „ORLIK”

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowiska animatorów realizujących zajęcia sportowo-rekreacyjne na kompleksie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowiska w dniu 18.01.2021 r. zostali wybrani:

1. Animator 1 – p. M. Żyszkiewicz

2. Animator 2 – p. W. Welman

3. Animator 3 – p. P. Śnitko

4. Koordynator – p. M. Żyszkiewicz

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 6 ofert. Spośród kandydatów prezentujących wysoki poziom merytoryczny, po podsumowaniu punktów przez Komisję Konkursową uzyskanych z kwestionariusza kandydata oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, na ww. stanowiska zostali wybrani wymienieni powyżej kandydaci, którzy uzyskali najwyższe oceny.

Iwona Pańpuch

Dyrektor Szkoły

Lublin, dnia 18.01.2021 r.

Może Ci się również spodoba