POWRÓT UCZNIÓW KLAS I-III DO SZKOŁY

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie od 18 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż od 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek) uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z planem lekcji znajdującym się na stronie internetowej SP nr 1.
Uczniowie klas IV- VII kontynuują naukę w formie zdalnej, według dotychczas obowiązującego planu zajęć.

Zajęcia uczniów klas I-III od 18 stycznia 2021 r. odbywają się zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

  1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom w godzinach 6.30 – 17.00, zgodnie z opracowanym planem oraz w wyznaczonych salach.
  2. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej Szkoły oraz w przestrzeni publicznej.
  3. Obiady wydawane są zgodnie z opracowanym harmonogramem – każda klasa indywidualnie wraz z wychowawcą i w wyznaczonych godzinach.
  4. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

Wytyczne MEiN i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

                                                                                               Iwona Pańpuch

                                                                                      Dyrektor SP nr 1 w Lublinie

Może Ci się również spodoba