NAUCZANIE ZDALNE W KLASACH I-III ORAZ IV-VII OD 22 MARCA 2021 r. DO 9 KWIETNIA 2021 r.

Szanowni Państwo Rodzice,

Od 22 marca 2021 r. (poniedziałek) rozpoczyna się nauczanie zdalne w klasach I – III oraz kontynuacja kształcenia na odległość w klasach IV – VII. Organizacja nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

  1. Klasy I-III – obowiązkowe zajęcia online za pośrednictwem platformy Office 365 zsynchronizowanej z dziennikiem elektronicznym dostosowane czasowo do oczekiwań rodziców/opiekunów prawnych, możliwości uczniów oraz zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze uzupełnione innymi formami stosowanymi dotychczas. Wychowawcy klas skontaktują się z Państwem,  ustalą szczegóły codziennych zajęć oraz stworzą klasowe plany, które zostaną przesłane Rodzicom/Opiekunom prawnym uczniów .
  2. Klasy IV-VII – zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem zajęć lekcyjnych za pośrednictwem platformy Office 365 zsynchronizowanej z dziennikiem elektronicznym; wszystkie przedmioty nauczania bez wyjątku. Wszelkie zmiany w planie zajęć klas IV -VII są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora lub Wicedyrektora.
  3. Psycholog szkolny realizuje swoje obowiązki z zakresu pomocy psych. – ped. na terenie Szkoły. W razie potrzeby służy także bieżącą pomocą Rodzicom/Opiekunom prawnym i uczniom pod. tel. 81744-46-87 w godzinach swojej pracy.
  4. Nauczyciel wspomagający wykonuje swoje obowiązki stacjonarnie, w tym prowadzi zajęcia rewalidacyjne.
  5. Oddziały przedszkolne funkcjonują stacjonarnie bez zmian według dotychczasowych godzin pracy.
  6. Od poniedziałku (22 marca 2021 r.) istnieje możliwość skorzystania na podstawie wniosku Rodziców/Opiekunów prawnych z opieki w świetlicy szkolnej dla uczniów klas I-III, których Rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  7. Biblioteka szkolna będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek godz. 07.30 – 14.30
Wtorek godz. 08.00 – 16.30
Środa godz. 07.30 – 14.30
Czwartek godz. 08.00 – 16.30
Piątek godz. 07.30 – 15.30.

  1. Zajęcia zdalne będą prowadzone zgodnie z Procedurami dotyczącymi zasad funkcjonowania Szkoły, w tym organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie w czasie pandemii COVID-19 w trybie zawieszenia zajęć stacjonarnych w Szkole.

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

 

Pozdrawiam Państwa gorąco i serdecznie oraz życzę wiele zdrowia, cierpliwości i wytrwałości.

Iwona Pańpuch – Dyrektor Szkoły

Może Ci się również spodoba