PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „EKOLOGICZNY LUDEK” Z UDZIAŁEM RODZICÓW

Przedszkolny konkurs plastyczny „Ekologiczny ludek” z udziałem rodziców

 Cele konkursu:

  • propagowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony  środowiska poprzez wykorzystanie materiałów wtórnych,
  • edukacja i kształcenie wyobraźni,
  • zachęcanie do stosowania odpadów możliwych do wykorzystania,
  • wzrost wiedzy na temat surowców wtórnych oraz recyklingu,

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do zainteresowanych dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z rodzicami.

Zasady konkursu:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie jednej pracy przez dziecko wraz z rodzicem.

2. „Ekologiczny ludek” powinien być pracą autorską, kreatywną; formą przestrzenną bądź płaską.

3. Pracę należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego do dnia 14.04.2021r.

4. Pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem dziecka oraz podać grupę, do której uczęszcza.

Warunki techniczne:

1.„Ekologiczny ludek” musi być wykonany z materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia.

2.Technika wykonania pracy jest dowolna.

Rozstrzygnięcie konkursu:

  1. Przygotowane prace oceniać będzie komisja. Pod uwagę brane są następujące kryteria: kreatywność, estetyka wykonania „Ekologicznego ludka”, wkład pracy, różnorodność wykorzystanych materiałów i surowców wtórnych.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23.04.2021r.
  3. Dla laureatów przewidziano nagrody – upominki rzeczowe, dyplomy.

 

                                 Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

                                                                                                         Sylwia Robak

Może Ci się również spodoba