REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH – HARMONOGRAM

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych.

Lp Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia

Postępowanie rekrutacyjne

1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

15.02.2021

godz.8.00

26.02.2021

godz.12.00

2. Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców

01.03.2021 godz.8.00

3. Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców

Instrukcja wypełniania wniosku

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wrzucić do urny znajdującej się na parterze Szkoły przy wejściu głównym.

01.03.2021

godz.8.00

12.03.2021

godz.15.00

4. Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców

12.03.2021 godz.15.00

5. Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców

12.04.2021 godz.12.00

6. Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania

12.04.2021

godz.12.00

16.04.2021

godz.15.00

7. Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców 19.04.2021 godz.12.00
Postępowanie uzupełniające
8 Publikacja wolnych miejsc – otwarcie strony dla rodziców 24.05.2021 godz.8.00
9. Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców 24.05.2021

godz.8.00

28.05.2021

godz.8.00

10. Rekrutacja uzupełniająca – Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców 28.05.2021 godz.8.00
11. Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców 17.06.2021 godz.12.00
12 Rekrutacja uzupełniająca – Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania 17.06.2021

godz.12.00

24.06.2021

godz.15.00

13. Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców 25.06.2021 godz.12.00

Może Ci się również spodoba