TRADYCYJNY SAD

Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji inicjatywy „Tradycyjny Sad”. Jest to projekt edukacyjny skierowany do wszystkich szkół zainteresowanych problematyką restytucji i promocji starych odmian drzew owocowych, realizowany w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

Projekt “Tradycyjny Sad” organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie minisadu składającego się z co najmniej 5. drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. W projekcie kładzie się nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny, tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz z zastosowaniem takiego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku.

“Tradycyjny Sad” to niezwykła szansa dla uczniów i nauczycieli na uczestniczenie
w nowoczesnym przedsięwzięciu wychodzącym poza ramy nauczania programowego
i pozwalającym na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności. Zaczyna się w Szkole od zebrania grupki uczniów pod opieką nauczyciela; nie kończy się jednak wraz z przesłaniem raportu. Efekty jego realizacji, nie tylko w postaci minisadu, będą sięgały dużo dalej – poza czas i środowisko szkolne, gdzie miały początek.

W projekcie jest wiele różnorodnych zadań do wykonania, których realizacja zapewni satysfakcję i poczucie tworzenia trwałych wartości. Efekty przetrwają lata i staną się wizytówką obecności w Szkole osób zaangażowanych społecznie, bardziej trwałą niż oceny na szkolnych świadectwach. Udział w projekcie pozwoli przeżyć wspaniałą przygodę tworzenia przedsięwzięcia od zera – począwszy od zdobycia wiedzy poprzez zastosowanie jej w praktyce.

Prowadzenie sadu z tradycyjnymi odmianami drzew jest przyjazne środowisku i takich działań chcemy nauczyć młodzież oraz kształtować takie właśnie proekologiczne postawy – a poprzez młodych ludzi wpływać także na postawy, wybory i działania dorosłych.  Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, która promuje nauczanie Papieża Jana Pawła II i wspiera także konkretne wartościowe przedsięwzięcia społeczne, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. ( źródło: http://www.tradycyjnysad.pl/index.php )

Karolina Brzozowska
Aleksandra Tomczuk
Żaneta Kurzawska

Może Ci się również spodoba