ZESTAWIENIE SALD OBIADOWYCH ZA MIESIĄC MARZEC 2021 R.

Przesyłam zestawienie sald obiadowych za miesiąc marzec 2021 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie oraz uczniów oddziału przedszkolnego: Opłaty za wyżywienie – szkoła – marzec 2021 r. Opłaty za wyżywienie oddział przedszkolny marzec 2021 r.