„POKAŻ SWÓJ TALENT” – REGULAMIN KONKURSU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSZKOLNEGO

 „Pokaż Swój Talent”

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorami konkursu artystycznego „Pokaż Swój Talent” są Beata Sławińska i Sylwia Robak – nauczyciele oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1.

UCZESTNICY KONKURSU

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 1.
  2. W konkursie mogą wziąć udział zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły.

CELE KONKURSU

Cele konkursu:

a) odkrywanie talentów i wyłonienie najciekawszych osobowości spośród dzieci posiadających różnorodne talenty i umiejętności,

b) rozwijanie potencjału, kreatywności, pasji twórczych i zainteresowań dzieci,

c) rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zdolności.

 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE I KATEGORIE KONKURSOWE

1.Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie dziecka u wychowawcy grupy do dnia 07.05.2021 r.
2. Talenty przedszkolaki mogą zaprezentować w następujących kategoriach:

a) muzyka/śpiew (a’capella lub z podkładem muzycznym),

b) prezentacja umiejętności gry na dowolnym instrumencie,

c) taniec,

d) prezentacja pracy plastycznej (rysunek, malarstwo),

e) gimnastyka artystyczna, akrobatyka, żonglerka,

f) recytacja,

g) występ aktorski, kabaret,

h) inne rodzaje umiejętności artystycznych, sportowych lub naukowych, które można zaprezentować.

3. W ramach poszczególnych wyżej wymienionych kategorii występy, czy prace konkursowe muszą spełniać poniższe wymagania:

a) w przypadku prezentacji z wykorzystaniem muzyki jako podkładu należy zapewnić ścieżkę dźwiękową we własnym zakresie, przy czym uczestnicy są zobowiązani dostarczyć organizatorom, minimum dwa dni przed eliminacjami do konkursu, wolny od wad fizycznych
i podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika nośnik CD, czy USB z nagraniem podkładu muzycznego,

b) dwie samodzielnie wykonane prace plastyczne, które powinny być na odwrocie opatrzone metryczką (imię, nazwisko, grupa, tytuł pracy), format i technika wykonania prac jest dowolna, a ocenie podlegać będzie: samodzielność, jakość artystyczna i estetyka wykonania pracy,

c) czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut,

d) rodzice sami przygotowują swoje dziecko do występu.

 PRZEBIEG KONKURSU

Zgłoszenia do konkursu:

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Pokaż Swój Talent” dla dzieci:

Imię i nazwisko lub nazwa zespołu:

Nazwa prezentowanej formy:

Wiek:

Nazwa prezentowanego talentu (np. śpiew itp.):

Każdy ma prawo wziąć udział w konkursie, jeżeli spełnia wymogi regulaminu.

OCENA WYSTĘPÓW

Ocena występów i prac nastąpi podczas eliminacji na podstawie wyników głosowania jury powołanego przez organizatora w dniu 12.05.2021 r.

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu finału konkursu, tj. 15.05.2021 r.

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie „Pokaż Swój Talent”.

Może Ci się również spodoba