„PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ” – ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

22.04.2021 r. obchodzimy Dzień Ziemi pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”.
To najbardziej znane ekologiczne święto jest okazją, aby poruszyć temat naszej więzi z naturą i uświadomić sobie, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi.
Jako pierwszy, z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi, wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r.

Pierwsze obchody Dnia Ziemi w Polsce odbyły się w 1990 r.

Na całym świecie organizowane są spotkania, sympozja, konferencje, wystawy, festyny, konkursy poświęcone działaniom ekologicznym, krzewieniu kultury ekologicznej oraz mające na celu uświadomienie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

W tym roku Światowy Dzień Ziemi będzie poświęcony zaakcentowaniu potrzeby przywrócenia równowagi ekosystemów na świecie. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy włączyć się w realizację tegorocznego hasła Dnia Ziemi.

Hasło tegorocznych obchodów to:

„PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ”

Joanna Kurus

Może Ci się również spodoba