ŚWIADCZENIA SOCJALNE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie osoby uprawnione do korzystania z funduszu winny złożyć do dnia 30 kwietnia 2021 r. (piątek) załącznik nr 3 ( i ew. załącznik nr 4) – Załączniki 3 i 4 do wypełnienia – PUSTE

UWAGA! Załącznik nr 4 (obie strony) należy wydrukować na jednym arkuszu papieru.

Prosimy o wypełnianie wniosków według zamieszczonego wzoru.

WZÓR PRACOWNIK

WZÓR EMERYT

 

 

 

Może Ci się również spodoba