TYDZIEŃ ULGI – WRACAMY BEZ STRESU!

Informujemy uczniów klas IV – VIII, rodziców i nauczycieli, że nasza szkoła przystąpiła do kampanii „Tydzień ulgi” zainicjowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dlatego też, w pierwszym tygodniu po powrocie do szkoły, nie będzie sprawdzianów, kartkówek, pytania na ocenę i zadawania prac domowych. Mamy nadzieję, że po tak długim okresie nauki zdalnej wrócimy wszyscy do szkoły zdrowi, bez stresu i napięcia. Będzie dobrze! Powodzenia!