„PIOSENKA DLA MAMY” – OGŁOSZENIE WYNIKÓW MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WOKALNEGO

 Z przyjemnością informujemy, że Międzyszkolny konkurs wokalny „Piosenka dla Mamy”, który zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie został rozstrzygnięty.

Celem konkursu było:

  • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci,
  • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie im prezentacji ich umiejętności wokalnych,
  • propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci,
  • popularyzacja polskich piosenek oraz walorów artystycznych,
  • wyłonienie utalentowanych dzieci oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki,
  • rozwijanie talentów estradowych,
  • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa

Serdecznie gratulujemy każdemu uczestnikowi za włożony trud i wykonanie. Dziękujemy również Rodzicom, oraz nauczycielom przygotowującym dzieci do konkursu.

Mamy nadzieję, że dzieci nadal będą rozwijały swoje piękne talenty wokalne.

Po długich naradach 2-osobowe jury konkursowe wybrało trzy zwycięskie wykonania:

I miejsce – Rozalia Charczuk z SP 1

II miejsce – Mariia Rutyna z SP 1

III miejsce – Hanna Wyrzykowska z SP im. Kajetana Sawczuka

Wszystkim nagrodzonym wykonawcom GRATULUJEMY!!!

Nagrody wraz z dyplomami można będzie odebrać już 14 czerwca 2021r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. St. Konarskiego.

 

Agnieszka Mielniczek

Jolanta Chyćko

Może Ci się również spodoba