Dzienne archiwum: Wrzesień 6, 2021

REORGANIZACJA PŁATNOŚCI ZA SPOŻYWANE POSIŁKI

Szanowni Państwo, w związku z reorganizacją płatności za obiady przekazuję informację dotyczącą rozliczeń za spożywane posiłki od miesiąca września 2021 r. Za każdy bieżący miesiąc płatność odbywać się będzie „z góry”, czyli do 10 dnia każdego miesiąca. Wszelkie nadpłaty i niedopłaty będą wykazywane w miesięcznych zestawieniach publikowanych na stronie Szkoły. Opłata dla uczniów za miesiąc wrzesień wynosi 84,00 zł ( 21 dni x 4 złote). Opłata za wyżywienie dla uczniów z oddziałów przedszkolnych wynosi 110,00 złotych (22 dni x...

STYPENDIA – SKŁADANIE WNIOSKÓW

W związku z realizacją zadania dotyczącego pomocy materialnej o charakterze socjalnym, informuję, że w roku szkolnym 2021/2022 wdrożono zintegrowany system informatyczny do obsługi pomocy materialnej. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu STYPENDIA umożliwiającego elektroniczną obsługę stypendiów i zasiłków szkolnych. W elektronicznym systemie do obsługi stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przewidziano 3 możliwości złożenia wniosku: – wypełnienie wniosku w systemie, wydrukowanie go, podpisanie przez wnioskodawcę i złożenie w postaci papierowej w Szkole; – wypełnienie wniosku w systemie, podpisania go podpisem...