APEL STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTÓW

Przekazuję Orędzie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju Oddział Międzywojewódzki w Lublinie. Rozpoczynający się nowy rok szkolny jest dobrą okazją do rozpowszechnienia treści Apelu wśród młodzieży, aby nakłonić ją do stałej troski o wygląd naszego Miasta, chroniąc je przed oszpecaniem i zaśmiecaniem.

Aby zapoznać się z treścią Apelu, kliknij poniżej:

PismoStowarzyszeniaKombatantow

Może Ci się również spodoba