INNOWACJE PLASTYCZNE W KLASIE 1 „A”

Zajęcia plastyczne to ulubiona forma działalności dzieci już od najmłodszych lat. Umożliwiają one odreagowanie napięć, rozwijają twórcze myślenie oraz wyobraźnię, kształtują pamięć wzrokową i zręczność manualną. Przede wszystkim dostarczają dziecku wiele satysfakcji i zadowolenia z własnego działania.

W klasie 1a dzieci biorą udział w innowacji plastycznej, której celem jest:

  • wzmacnianie wiary w siebie i we własne możliwości poprzez udział w różnych formach aktywności plastycznej
  • wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami
  • rozwijanie talentów artystycznych
  • rozwijanie inwencji twórczej
  • stwarzanie warunków dających dziecku możliwość odprężenia, rozładowania napięć mięśniowych i emocjonalnych ( funkcja terapeutyczna)

Na pierwszych zajęciach każde dziecko otrzymało swój zestaw pędzli do tworzenia kreatywnych i twórczych prac. Wszystkie prowadzone w ten sposób działania i przedsięwzięcia pozwolą na zaszczepienie w uczniach wrażliwości na sztukę oraz odkryciu i rozwijaniu ich umiejętności i zdolności.

Sylwia Robak

Może Ci się również spodoba