POMOC MATERIALNA I STYPENDIA SZKOLNE

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin. Wnioski składać można wyłącznie w dniach od 6 do 15 września 2021 r.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenia lub oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014r. (treść uchwały znajduje się tutaj). Przydatne informacje na temat stypendium szkolnego znajdują się także na stronie internetowej Miasta Lublin: https://lublin.eu

Wszelkich informacji udziela p. Karolina Soroka – psycholog szkolny (tel. 81 744 46 87, email: k.soroka@sp1.lublin.eu)

Może Ci się również spodoba