ZGRANA KLASA 2 B

Uczniowie klasy 2b z wielką werwą wkroczyli w nowy rok szkolny. Dzieci z radością wróciły do Szkoły, ciekawe, co też się będzie działo w drugiej klasie; z przyjemnością powitały też  nowe koleżanki i kolegów, zaopiekowały się nimi oraz wprowadziły w tajniki praw i obowiązków panujących w Jedynce.

O tym, że zespół klasowy jest zgrany, świadczą również przedsięwzięcia podejmowane podczas zajęć. W trakcie odbywanych na świeżym powietrzu lekcji wychowania fizycznego zawsze rywalizujemy z uśmiechem  na twarzy, przestrzegając zasad fair-play. Cieszymy się z wygranych oraz nie zniechęcamy porażkami – przecież zawsze chodzi o DOBRĄ ZABAWĘ.

Praca zespołowa nie jest łatwa. Wymaga ona  współpracy,  udzielania sobie pomocy i odpowiedniego podziału zadań, a takżę skutecznej komunikacji. Osoby pracujące w zespole wspólnie  odpowiadają za wyniki swojej pracy.

Znajomość ucznia,jego mocnych i słabych stron umożliwia przydzielenie mu odpowiednich zadań w grupie, adekwatnych do jego możliwości i predyspozycji.  Połączenie wiedzy i umiejętności każdego członka  zespołu pozwala uzyskać jeszcze lepsze wyniki; każdy bowiem dokłada swoją cegiełkę do końcowego efektu.

Podsumowaniem klasowego projektu jest plakat „ Moja okolica”. Obok umieszczonej w centrum  Szkoły znalazły się tam również obiekty charakterystyczne dla naszego miasta,  tj. UMCS, Ogród Saski, Tor Żużlowy, Bank. Dzieci podczas pracy twórczej  wykorzystały wiedzę zdobytą na  innych zajęciach- ed. społecznej, przyrodniczej matematycznej oraz polonistycznej. Dzięki temu powstały znaki drogowe oraz sygnalizacja świetlna, aby można było bezpiecznie przejść przez ulicę; a także zieleń i obiekty architektoniczne.

                                                                                  Izabela Trancygier

Może Ci się również spodoba