DZIEŃ NAUCZYCIELA W ŚWIETLICY

Dzień Edukacji Narodowej, zwany również Dniem Nauczyciela obchodzony jest corocznie 14 października. Jest świętem oświaty, Nauczycieli i wszystkich pracowników Szkoły. Został ustanowiony jako upamiętnienie powstania Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszej w Polsce i jednej z pierwszych w Europie instytucji oświatowych. W obchody święta Nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty włączyliśmy się także w szkolnej świetlicy. Podczas zajęć rozmawialiśmy o naszych Nauczycielach i ich codziennej pracy. Nie zapomnieliśmy też o innych pracownikach naszej Szkoły. Dzieci pamiętały, że Szkoła to miejsce, gdzie można spotkać osoby wykonujące także inne ciekawe zawody. Wiele z nich wymieniły i opisały. Na koniec, przy akompaniamencie tematycznych piosenek, powstały piękne laurki dla Nauczycieli.
Ponadto, Pani Aleksandra Tomczuk zorganizowała zajęcia językowe, podczas których uczniowie wykonali laurki dla Nauczycieli w języku angielskim, przy okazji zyskując umiejętność redagowania życzeń w języku obcym. Dzieci wykonały także prace plastyczno – techniczną „Dla najlepszego Nauczyciela”, którą mieli obdarować ulubionego Wychowawcę. Wszystkim aktywnościom towarzyszyły pogadanki tematyczne i rozmowy kierowane.

Aleksandra Tomczuk
Sylwia Woźniak

Może Ci się również spodoba