XIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „EKOLOGIA W MOIM DOMU”

XIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „EKOLOGIA W MOIM DOMU” – termin nadsyłania prac do 31 października 2021 r.

Szanowni Państwo!

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie organizuje  XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu”.
Patronat Honorowy nad konkursem objęli:
– Wojewoda Lubelski Lech Sprawka,
– Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
– Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
– Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk,
– Muzeum Wsi Lubelskiej – Dyrektor Bogna Bender-Motyka,
– Wydział  Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS – Dziekan dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS,
– Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – Prezes Zarządu dr hab. Grzegorz Grzywaczewski.
Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
Celem konkursu jest m.in. rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych, motywowanie uczniów do samodzielnej pracy poznawczej i twórczej, kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia. Uczestnicy konkursu mogą przygotować pracę
w jednej z dwóch kategorii: plastycznej lub multimedialnej, którą należy przesłać w terminie do 31 października 2021 r.

Podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie 2021 r.

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN XIV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

Może Ci się również spodoba