ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH W KLASIE 5A

Szanowni Państwo ,

działając w oparciu o § 18 ust. 2a, 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1604) w związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia Covid – 19, informuję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne (zgodnie z obowiązującym planem lekcji) uczniów z klasy 5A w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie w dniach 7.10.2021 r. (czwartek) do 15.10.2021 r. (piątek). Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego uczniowie zostają objęci samoizolacją, obowiązek ten nie dotyczy pozostałych członków rodziny.

Pozdrawiam Państwa serdecznie, życząc zdrowia i wytrwałości.
Iwona Pańpuch
Dyrektor Szkoły

Może Ci się również spodoba