Dzienne archiwum: Listopad 19, 2021

DOFINANSOWANIE Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego  w Lublinie realizowany jest Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach umowy z dnia 2 listopada 2021 roku pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty a Gminą Lublin reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lublin udzielono wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”...

#MuremZaPolskimMundurem

Mundurowi – wystąp! Dziękujemy za Waszą pracę, poświęcenie, narażanie własnego zdrowia podczas pełnienia służby – dziękujemy! Dziękujemy za to, że niestrudzenie działacie, abyśmy czuli się bezpiecznie. #MuremZaPolskimMundurem to akcja wspierająca żołnierzy oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, którzy w tej chwili pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej, strzegąc naszego bezpieczeństwa. Uczniowie z oddziału przedszkolnego przygotowują kartki, aby podziękować bohaterom i  przekazać im słowa szacunku. Ten symboliczny gest jest dowodem, że poświęcenie i ciężka praca nie są obojętne. Wiemy, że pracują...