DOFINANSOWANIE Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego  w Lublinie realizowany jest Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach umowy z dnia 2 listopada 2021 roku pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty a Gminą Lublin reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lublin udzielono wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3.

W ramach programu uzyskano wsparcie finansowe w wysokości 15 000 złotych, w tym wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 12 000 zł.

Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na zakup książek do szkolnej biblioteki, które są nowościami wydawniczymi, w tym książek historycznych oraz lektur szkolnych oraz na zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczycieli bibliotekarzy.

W sprawie zakupów książek zasięgnięto opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i podjęto współpracę z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Dotacja będzie rozliczona w grudniu 2021 roku, a działania promujące czytelnictwo trwać będą przez cały rok szkolny 2021/2022.

 

Może Ci się również spodoba