LEKCJA BIBLIOTECZNA W KLASIE 1A

Zajęcia w bibliotece są bardzo istotne. Dzieci dowiadują się, na czym polega praca nauczycieli bibliotekarzy oraz zapoznają się z księgozbiorem. Uczniowie z klasy 1 a bardzo chętnie biorą udział w lekcjach bibliotecznych, podczas których słuchają baśni z różnych stron świata. Celem lekcji bibliotecznej, która odbyła się 23.11.2021 było utrwalenie wiadomości o poznanych wcześniej baśniach oraz popularyzowanie czytelnictwa baśni, podań i legend. Uczniowie klasy 1a wykazali się dużą znajomością poznanych wcześniej tekstów. W trakcie podsumowania zajęć stwierdzili, że lekcja w bibliotece była interesująca i z chęcią wykonali ilustrację do poznanej tego dnia baśni.

Sylwia Robak

Może Ci się również spodoba