LISTOPADOWA KWESTA

Dnia 31 października 2021 roku uczniowie klasy 7 B wraz z wychowawcą wzięli udział w XXXV kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ul. Lipowej. Cmentarz ten jest najstarszą nekropolią we wschodniej Polsce i jedną z najstarszych w kraju. Powstał pod koniec XVIII w. i ma wielonarodowy i wielowyznaniowy charakter. To miejsce wyjątkowe pod względem dzieł sztuki i zabytków. Spoczywają tu katolicy, ewangelicy i prawosławni. Pochowanych jest tu wiele osób zasłużonych dla miasta, m.in. poeta Józef Czechowicz, kaznodzieja ks. Piotr Ściegienny, bibliofil Hieronim Łopaciński. Zabytkowe nagrobki to prawdziwe arcydzieła. Do tej pory dzięki środkom zebranym podczas kwest udało się wyremontować około 300 zabytkowych nagrobków. Serdecznie dziękujemy naszym wolontariuszom za ich zaangażowanie.

Izabela Szczypień

Może Ci się również spodoba