OPŁATY ZA WYŻYWIENIE MARZEC 2022 R.

Szanowni Państwo, przekazuję zestawienie płatności w miesiącu marcu 2022 r. W przypadku pytań lub trudności proszę o kontakt z sekretariatem Szkoły. Poniższe zestawienia są również dostępne w zakładce „Stołówka”. marzec_oddział_przedszkolny_wyżywienie_03.22 marzec_szkoła_obiady_03.22