„DZIEŃ ZIEMI ŚWIĘTUJEMY, LAPBOOKI PROJEKTUJEMY!”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie serdecznie zaprasza wszystkich uczniów  klas 1-3 do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie ekologicznym:

Dzień Ziemi świętujemy, lapbooki projektujemy!

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do czytania i zdobywania informacji z  książek oraz źródeł multimedialnych, a także rozbudzenie indywidualnych pasji i zainteresowań przyrodniczych oraz  rozwijanie zdolności plastycznych.

plakat_SP1_Lublin

Warunki konkursu

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie i wykonanie broszury tematycznej w formie lapbooka zgodnej z tematyką Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Praca powinna zawierać wiadomości, ciekawostki i informacje dotyczące naszej planety, ekologii, recyklingu i dbania o środowisko zgodnie z zasadami tworzenia lapbooka.

Cele konkursu:

– uwrażliwienie na potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego,

– uświadomienie konieczności segregacji odpadów i ich ponownego wykorzystania,

– rozbudzanie kreatywności i wyobraźni plastycznej wśród dzieci i młodzieży,

– rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności konstruowania wypowiedzi artystycznej,

– popularyzacja lapbooka jako atrakcyjnej i nowoczesnej formy w edukacji,

– zachęcanie uczniów do czytania i czerpania wiedzy z książek i źródeł    multimedialnych.

Kryteria oceny prac

  1. Samodzielność wykonania.
  2. Zgodność pracy z tematem.
  3. Kompozycja.
  4. Szczególne właściwości pracy – oryginalność, interesujący sposób ujęcia tematu.
  5. Ilustracje, strona tytułowa – poprawność stylistyczna, ortografia i interpunkcja.
  6. Pomysłowość w doborze treści.
  7. Estetyka wykonania.
  8. Ogólny wyraz artystyczny.

 

Prace należy dostarczyć do dnia 20.04.2022 (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do  Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Kunickiego 116, 20-436 Lublin.

Ogłoszenie wyników nastąpi 22.04.2022 na stronie internetowej Szkoły.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Organizatorzy:

Justyna Krzywicka

Izabela Trancygier

Może Ci się również spodoba