RUSZA REKRUTACJA DO SP1! ZAPISY JUŻ OD 7 MARCA!

Zgłoszenia i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzone są dwuetapowo:

 1. Zgłoszenia do szkół z określonym obwodem – dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie, której zamieszkują – zgłoszenie odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica w terminie od 7 marca do 18 marca 2022 r.
 2. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych – rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 28 marca do 4 kwietnia 2022 r.

Czytaj więcej …

Nauka w Szkole Podstawowej nr 1 to spotkanie ze 100-letnią tradycją i nowoczesnością. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego zaprasza dzieci 6 i 7 – letnie do klas pierwszych.
Zapewniamy
:

 • bezpieczeństwo i opiekę (monitorowanie wejść i wyjść),
 • jednozmianowość (8.00 – 15.30),
 • doskonałe warunki do nauki i zabawy, ułatwiające indywidualne traktowanie ucznia,
 • dobrą bazę lokalowo – dydaktyczną: pracownie przedmiotowe, sale wyposażone w projektory multimedialne i tablice interaktywne, dwie pracownie komputerowe, Multimedialne Centrum Językowe, Multimedialne Centrum Informacji (biblioteka), salę teatralną, nowoczesną salę gimnastyczną, wielofunkcyjne boisko „Orlik”, bieżnię, bulodrom, salę do tenisa stołowego, siłownię, patio wypoczynkowe, edukacyjną strefę zieleni PASCH,
 • nowoczesny plac zabaw, obecnie dodatkowo doposażany o nowe elementy zabawowo – rekreacyjne dzięki funduszom pozyskanym w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 • przestronną świetlicę z dostępem do aneksu kuchennego, czynną od godz. 6.30 do 17.00,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (nauczyciele dyplomowani, czynni egzaminatorzy, instruktorzy programów profilaktycznych),
 • nowoczesne aktywizujące metody nauczania,
 • naukę gry w szachy w ramach programu „Szach-mat, czyli edukacja przez szachy”, udział w miejskich i wojewódzkich konkursach szachowych,
 • realizację innowacji pedagogicznych i programów autorskich:, „Kodowanie, szyfrowanie to wiedzy zdobywanie”, „Umiem więcej”, „Drużyna – łączy nas piłka”, „W krainie twórczości plastycznej”, „Twórczy ruch”, „Czytanie na dywanie”, „Czytam sobie. Lekturki spod chmurki”, „Za kurtyną”,
 • naukę języka niemieckiego w ramach międzynarodowego programu Ambasady Niemiec PASCH „Szkoły: Partnerzy przyszłości” – jako jedna z 10 szkół w Polsce; przygotowanie do egzaminów językowych FIT1, FIT2, współpracę z uczniami
  z Niemiec, zajęcia z udziałem praktykanta – studenta z Niemiec, współorganizującego nauczanie j. niemieckiego,
 • wychowanie patriotyczne we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami wspierającymi działalność Szkoły, m. in. Parafią NSJ, Lubelską Rodziną Katyńską, Stowarzyszeniem Środowisko Borowiczan – Sybiraków,
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (językowe, przedmiotowe, zespół wokalny, warsztaty recytatorskie i teatralne, Klub Wolontariatu, zespół tańca nowoczesnego, zajęcia fitness prowadzone przez międzynarodowego instruktora LesMills, zajęcia sportowe, robotyka),
 • opiekę psychologa,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów z orzeczeniami, opiniami, szczególnie uzdolnionych oraz potrzebujących wsparcia prowadzoną przez specjalistów (zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i inne),
 • opiekę stomatologa oraz pielęgniarki,
 • posiłki przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi we współpracy z doświadczoną firmą cateringową,
 • dziennik elektroniczny,
 • ocenianie kształtujące,
 • organizację konkursów ogólnopolskich (np. „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”, „Ekologia w moim domu”) oraz udział w konkursach organizowanych przez inne instytucje,
 • udział w programach i projektach edukacyjnych, między innymi: „Uniwersytet dzieci w Klasie”, „Piękny uśmiech”, „Lekcje ciepła”, „Klimatyczna klasa”, „Kodowanie na dywanie”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Narodowe czytanie”, „Dla pamięci … – ku przestrodze …”, „Szlakiem legend polskich”, „Sieciaki – poznaj bezpieczny Internet”,
 • uczestnictwo w programach i projektach prozdrowotnych: „Szkoła promująca zdrowie”, „Trzymaj formę!”, „Jedz z głową”, „Zdrowo jem, więcej wiem”, „Żyjmy zdrowo, kolorowo”, „Bezpieczna szkoła”, „Program dla szkół” (owoce, warzywa, mleko, przetwory mleczne)

ZOBACZ PLAKAT SP1 LUBLIN

Może Ci się również spodoba