SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „EKOLOGICZNY LUDEK”

Szkolny konkurs plastyczny „Ekologiczny ludek”

 Cele konkursu:

 • propagowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony  środowiska poprzez wykorzystanie materiałów wtórnych,
 • edukacja i kształcenie wyobraźni,
 • zachęcanie do myślenia na temat ponownego zastosowania odpadów,
 • wzrost wiedzy na temat surowców wtórnych oraz recyklingu.

Uczestnicy konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów z oddziału przedszkolnego oraz klas 1-3.

Zasady konkursu:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie jednej pracy przez jednego ucznia.
 • „Ekologiczny ludek” powinien być pracą autorską, kreatywną, formą przestrzenną bądź płaską.
 • Pracę należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego do dnia 28.04.2022 r.
 • Pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem dziecka oraz podać grupę/klasę, do której uczęszcza.

Warunki techniczne:

 • „Ekologiczny ludek” musi być wykonany z materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia.
 • Technika wykonania pracy jest dowolna.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Przygotowane prace oceniać będzie komisja. Pod uwagę brane są następujące kryteria: kreatywność, estetyka wykonania „Ekologicznego ludek”, wkład pracy, różnorodność wykorzystanych materiałów i surowców wtórnych.
 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12.05.2022 r.
 • Dla laureatów przewidziano nagrody- upominki, dyplomy.

 Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

                                                                                                          Sylwia Robak

                                                                                                          Izabela Trancygier

                                                                                                          Beata Sławińska

Może Ci się również spodoba