WIELKANOCNY ZAJĄCZEK – KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLAS I-III

Skacze zajączek po lesie, życzenia w koszyku niesie…”

 WIELKANOCNY ZAJĄCZEK – KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLAS I-III

 Cele konkursu:

 • pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych,
 • rozwijanie wyobraźni i twórczej ekspresji,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej.

 Regulamin konkursu

 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie Zajączka Wielkanocnego dowolną techniką plastyczną.
 2. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.

Kategorie wiekowe:

 • Uczniowie oddziału przedszkolnego,
 • Uczniowie klas I-III.
 1. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 1 pracę.
 2. Format pracy: A4 (technika płaska), maksymalna wysokość 25 cm (technika przestrzenna).
 3. Praca powinna posiadać przymocowaną metryczkę, zawierającą następujące dane dziecka: imię, nazwisko oraz nazwę grupy lub klasy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć prac konkursowych na stronie internetowej Szkoły.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych oraz z akceptacją regulaminu.
 1. Prace należy składać u wychowawców klas do 5.IV.2022r.
 2. Prace oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę:
 • samodzielność i estetykę wykonania,
 • zgodność pracy z regulaminem i tematem,
 • pomysłowość i oryginalność,
 • walory kolorystyczne, kompozycję.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się IV.2022 r.
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

 

                     Organizatorzy konkursu:

                            Justyna Wiśniewska

                               Beata Sławińska

Może Ci się również spodoba