DRUŻYNA – ŁĄCZY NAS PIŁKA

„Drużyna – łączy nas piłka” to projekt edukacyjny, opracowany i zredagowany przez wychowawczynie klas pierwszych – panią Sylwię Robak oraz panią Paulinę Mielniczuk. Projekt jest realizowany we współpracy z panem Mariuszem Żyszkiewiczem. Głównym jego celem jest aktywizacja ruchowa dzieci oraz pomoc we właściwym funkcjonowaniu w środowisku rówieśniczym. Projekt wychodzi naprzeciw bieżącym potrzebom uczniów, a także oczekiwaniom rodziców. Ma w głównej mierze na celu ukazanie dzieciom i ich bliskim korzyści z uprawiania sportu, uświadomienie, ile przynosi radości, jak korzystnie wpływa na sprawność i samopoczucie, pomaga budować relacje z innymi członkami grupy oraz umożliwia w kontrolowany sposób przeżywać emocje. Temu wszystkiemu służą zajęcia sportowe, prowadzone na Orliku szkolnym.

Realizacja projektu inspiruje zatem do zmiany postawy życiowej nie tylko dziecka, ale całej rodziny. Po co to robić? Powodów jest kilka. Aktywne dzieci, to zdrowsi dorośli. Nie tylko pod względem fizycznym, ale też psychicznym. Jak pokazują badania – dzieci, młodzież, a potem dorośli, którzy na co dzień uprawiają sport czy też mają stały nawyk aktywności ruchowej, uczą się lepiej a także efektywnie  radzą sobie ze stresem oraz wyzwaniami współczesności. W większym stopniu akceptują swoje ciało i rozumieją jego możliwości i ograniczenia, wreszcie łatwiej budują relacje interpersonalne i potrafią lepiej funkcjonować w nowej grupie społecznej.

Sylwia Robak

Paulina Mielniczuk

Może Ci się również spodoba