ŚWIADCZENIA SOCJALNE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie osoby uprawnione do korzystania z funduszu winny złożyć do dnia 29 kwietnia 2022 r. (piątek) :

oświadczenie_o_dochodach

wniosek_dofinansowanie_do_wypoczynku_zorganizowanego_we_własnym_zakresie

SP1 Lublin – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W przypadku pytań lub trudności przy wypełnianiu formularzy, proszę o kontakt z sekretariatem Szkoły. Wnioski wypełnione błędnie zostaną zwrócone.

Może Ci się również spodoba