ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY KULTYWUJE DZIEDZICTWO NASZEGO REGIONU

13  maja 2022 r. wszyscy uczniowie z oddziału przedszkolnego zdobywali wiedzę dotyczącą dziedzictwa regionalnego podczas wycieczki do Muzeum Wsi Lubelskiej. Malownicza, położona w dolinie rzeki Czechówki rekonstrukcja osady, skradła serca naszych przedszkolaków. Mieliśmy okazję przenieść się w czasie  do lat 30. XX wieku i zobaczyć ekspozycję m.in. zakładu fryzjerskiego i krawieckiego. Dzieci z zainteresowaniem oglądały wiekowe, drewniane zagrody wraz z zamieszkującymi je zwierzętami, a także  szkołę wiejską, kuźnię oraz wiele innych ciekawych obiektów. Zobaczyły też zabytkową studnię, zaś największym zainteresowaniem cieszył się wiatrak z Zygmuntowa. Po zwiedzaniu przyszedł czas na chwilę relaksu – wiosenny piknik. Po powrocie dzieci utrwaliły obraz minionego życia lubelskiej wsi w pracach plastycznych. Wycieczka była elementem rozwijania  w młodym pokoleniu  zainteresowania  historią  ojczystego regionu  oraz wyrabianiem motywacji do dbania o zabytki i pamięci o minionych wiekach.

Wychowawcy 0b

Może Ci się również spodoba