WIZYTA ŻOŁNIERZA W RAMACH PREORIENTACJI ZAWODOWEJ

Na etapie edukacji przedszkolnej celem preorientacji zawodowej jest zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. Właśnie w ramach preorientacji zawodowej nasz oddział przedszkolny odwiedził Pan Bartłomiej Pizoń, tata Wiktora z grupy Stokrotki, który pełni służbę w oddziale Wojska Obrony Terytorialnej.

Pan Bartłomiej w bardzo ciekawy sposób opowiedział naszym dzieciom, na czym polega praca żołnierzy oraz jak ważna jest ich służba dla Ojczyzny. Dzieci dowiedziały się również, że żołnierze nie tylko bronią kraju, ale też pomagają w sytuacjach kryzysowych oraz biorą udział w misjach pokojowych poza jego granicami. Tata Wiktora zaprezentował także różne elementy umundurowania oraz zawartość plecaka żołnierskiego. Przedszkolaki miały okazję do przymierzenia hełmu i kamizelki taktycznej, a także poznały przeznaczenie różnych elementów wyposażenia: słuchawek, pasa wojskowego oraz maski przeciwgazowej. Rozmawiały również o samolotach i pojazdach, które   spotkać można na poligonie. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem słuchały opowieści naszego gościa i zadawały wiele pytań – nic dziwnego, że deklarowały także – zarówno chłopcy, jak i dziewczynki – chęć podjęcia w przyszłości trudu pracy żołnierskiej.

Uczniowie wraz z wychowawcami serdecznie dziękują Panu Bartłomiejowi Pizoniowi za przybycie do oddziału przedszkolnego, za czas poświęcony dzieciom i uświadomienie, jak niezwykle ważnym zawodem jest zawód żołnierza.

Wychowawcy 0b

Może Ci się również spodoba