Dzienne archiwum: Wrzesień 9, 2022

DOSTĘP DO E-DZIENNIKA – PORADA

Zapraszamy do skorzystania z zamieszczonej PORADY DLA RODZICÓW, która powstała z potrzeby pomocy w rozwiązaniu ostatnio zgłaszanych, licznych problemów rodziców uczniów, szczególnie klas pierwszych szkół wszystkich poziomów, a także przedszkoli, przy dostępie do witryny rodzica dziennika elektronicznego UONET+ lub aplikacji mobilnej Dzienniczek Vulcan – KLIKNIJ TUTAJ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ  

INFORMACJE DOT. STYPENDIUM

Informujemy, że do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne, przysługujące uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód w rodzinie nie może przekraczać kwoty 600 zł netto na osobę. Od roku szkolnego 2021/2022 uruchomiona została aplikacja, która po zalogowaniu przez wnioskodawcę umożliwia składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej, tj. stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Korzystając z aplikacji można: wygenerować formularz wniosku o przyznanie pomocy materialnej, wypełnić wniosek elektronicznie, dołączyć ewentualne załączniki, podpisać profilem zaufanym...