INFORMACJE PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

 Na początku roku kalendarzowego 2023 u uczniów klas III i V będą prowadzane badania profilaktyczne (z zachowaniem wytycznych GIS i MZ) . Uczniowie klas 3 otrzymają karty badania profilaktycznego (kartki bilansowe) do wypełnienia przez rodziców i lekarza rodzinnego, dlatego po otrzymaniu takiej kartki proszę o jak najszybsze umówienie wizyty (obecnie większość przychodni umawia wizyty telefonicznie). Wypełnioną kartę bilansową, należy zwrócić do szkolnego gabinetu medycznego lub do wychowawcy klasy.

            Uczniowie klas V podlegają badaniom przesiewowym. Po badaniu uczniowie otrzymają  informację zwrotną o stanie ich zdrowia. W sytuacji, gdy stwierdzone zostaną problemy zdrowotne u dziecka, otrzymacie Państwo kartę badania przesiewowego. Należy zgłosić się z nią do lekarza rodzinnego i wypełnioną zwrócić do szkolnego gabinetu medycznego lub do wychowawcy klasy.

            Zgodnie z opinią konsultantów krajowych oraz rekomendacją WHO i Towarzystw Stomatologicznych, w szkole wśród uczniów klas I-VI przeprowadzana będzie grupowa profilaktyka fluorkowa (potocznie zwana floryzacją). W naszym regionie wskazane jest sześciokrotne zabezpieczanie zębów preparatem fluorkowym. Do tego celu wskazane są szczoteczki jednorazowego użytku (na cykl fluoryzacji dla jednego dziecka potrzeba 6 szczoteczek).  Do tej pory korzystaliśmy z firmy Vaneco ul. Nektarowa 2, 62-002 Jelonek, tel. (61) 8125292, cena za sztukę ok. 30-35 gr/  to daje ok 2 zł na rok za dziecko.

            Śladem poprzednich lat, przypominam o konieczności regularnego sprawdzania czystości skóry głowy, zwłaszcza u dzieci szkolnych w młodszych rocznikach. Wskazane jest dokonywanie tej czynności w warunkach domowych co najmniej 1x w tygodniu. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał problemy z oceną sytuacji, proszę o kontakt.

              W szkole realizowany będzie program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin w roku 2022.  Program ten ma na celu zwiększenie liczby dzieci z wcześnie zdiagnozowanymi wadami refrakcji i zeza oraz wdrożenie u nich leczenia w okresie, w którym efekty kliniczne są najlepsze, będzie wspomagało ich rozwój psychofizyczny oraz możliwości nauki. Istotnym elementem programu jest także zwiększenie świadomości społecznej w zakresie dbałości o wzrok.

Klasy I

Uwaga rodzice klas I

Bardzo proszę o dostarczenie do gabinetu medycznego w szkole ( lub do wychowawcy klasy) karty badania bilansowego 6-latka.

Klasy II

Uczniowie klas II, w roku szkolnym 2022/2023 podlegają programowi profilaktycznemu wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów szkół podstawowych. W ramach tego programu przewidziane jest szereg działań dotyczących profilaktyki wad wzroku oraz bezinwazyjne badania wzroku w gabinecie szkolnym (obejmujące ostrość widzenia, widzenie barwne i ustawienie gałek ocznych). Po realizacji badań otrzymacie Państwo informację zwrotną dotyczącą stanu wzroku Państwa dziecka. Warunkiem uczestnictwa w programie jest podpisanie zgody. Program jest nieodpłatny i przynosi bardzo duże korzyści dla dzieci.

Klasy III

Uczniowie klasy III podlegają badaniom bilansowym. Badania takie mają na celu ogólne sprawdzenie zdrowotnej kondycji uczniów oraz wychwycenie odchyleń mogących świadczyć o chorobie lub pojawiających się predyspozycjach do choroby. Proszę o poważne potraktowanie tematu i pomoc w organizacji.

Klasy IV

Uczniom klas IV badanych w roku szkolnym 2021/2022 przypominam o konieczności zwrotu kart zaległych badań bilansowych.

Klasy V

Uczniowie klasy V podlegają badaniom przesiewowym. Badania takie mają na celu ogólne sprawdzenie zdrowotnej kondycji uczniów oraz wychwycenie odchyleń mogących świadczyć o chorobie lub pojawiających się predyspozycjach do choroby. Proszę o poważne potraktowanie tematu i pomoc w organizacji.

 

 

Może Ci się również spodoba