Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2022

WAKACYJNE WSPOMNIENIA UCZNIÓW Z KLASY III „B”

W pierwszym tygodniu nauki uczniowie klasy 3 „b” mieli okazję zaprezentować swoje wspomnienia z wakacji. Dzieci wypowiadały się na temat miejsc wypoczynku, odczuć związanych z zakończeniem wakacji oraz początkiem nauki w klasie 3. Uczniowie dzielili  się wzajemnie najciekawszymi wydarzeniami, jakie spotkały ich podczas podróży. Opowiadali o tym, co widzieli i co najbardziej zapadło w ich pamięci. Improwizacje ruchowe, rysowanie w powietrzu, wykonanie pocztówek oraz grupowe tworzenie mapy myśli : „Na wakacyjnych szlakach” wywołało radość na twarzach dzieci oraz umożliwiło...

KOLOROWE TALERZYKI

Podczas zajęć świetlicowych dzieci poznają różne techniki plastyczne. Ostatnio malowały farbami akrylowymi. Na papierowych talerzach odbijały barwne liście jesienne. Widać , że dzieci pracowały z wielką przyjemnością. Powstałe dzieła można zobaczyć na zdjęciach załączonych poniżej. Luiza Wilczkiewicz  

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH – KONFERENCJA ON-LINE

Szanowni Państwo, w związku z trwającym w dniach 12-16 września 2022 r. „Tygodniem profilaktyki chorób zakaźnych” zainicjowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Kuratorium Oświaty w Lublinie przygotowało propozycję konferencji on-line. W dniu 14 września 2022 r. o godz. 16.30 do udziału w wideokonferencji zapraszamy rodziców. Proponujemy spotkanie na temat profilaktyki chorób zakaźnych, które poprowadzi Pan płk dr n. biol. Aleksander Michalski Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. Link do wideokonferencji dla...

AKCJA „SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW”

Uwaga nasza Szkoła bierze udział w akcji „Szkoły pełne Talentów”. To akcja która wspiera działania na rzecz lokalnych społeczności, a dzieciom przekazuje sprzęt sportowy i elektroniczny najwyższej jakości. Jak pomagamy na rzecz naszej Szkoły ? akcja rozpoczęła się od 5 września i polega na przekazywaniu „talenciaków” (specjalnych kuponów ) na rzecz naszej Szkoły „talenciaki” przynosimy do sekretariatu i wrzucamy do specjalnego pojemnika Można również samemu zarejestrować „talenciaka” na koncie SP nr 1 w Lublinie pod adresem : https://szkoly.lidl.pl/VoucherDonation/grant?partyId=85500019920  ...

NARODOWE CZYTANIE

Wraz  z początkiem roku szkolnego 2022/2023 uczniowie Szkoły Podstawowej nr1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie rozpoczęli  intensywne działania związane z promocją czytelnictwa. ,,Narodowe Czytanie’’ jest  doskonałą okazją, aby uczniowie docenili ponadczasowe wartości wybitnych utworów literatury polskiej. W tym roku 03 września odbyła się jedenasta edycja ogólnopolskiej akcji ,,Narodowego Czytania’’, podczas której Polacy odczytali wybrane ,,Ballady i romanse’’ Adama Mickiewicza.  Po raz pierwszy zbiór tej poezji został  wydany drukiem dwieście lat temu w Wilnie (1822 r.) i zapoczątkował  swym...

KLASOWY KODEKS ZASAD

W dniu 12.09.2022 podczas godziny wychowawczej uczniowie klasy 5a tworzyli Klasowy Kodeks – listę zasad, które obowiązują wszystkich w zespole klasowym. Była to również doskonała okazja do przypomnienia Statutu Szkoły oraz regulaminów zawierających prawa i obowiązki ucznia, jak również do omówienia skutków wynikających z nieprzestrzegania obowiązków ucznia. Dzieci wykonały chmurki, na których zapisały reguły klasowe, a powstały z nich plakat przyozdobił salę lekcyjną klasy 5a. Wszyscy uczniowie zobowiązali się do przestrzegania wspólnie ustalonych zasad, aby funkcjonowanie w zespole klasowym...

WITAJ SZKOŁO!

1 września uczniowie klasy 2 C rozpoczęli kolejną „Wielką Przygodę” w swojej edukacji. Zadowolone i uśmiechnięte dzieci, stęsknione za kolegami i koleżankami ze szkolnej ławki, chętnie opowiadały rówieśnikom o swoich wakacyjnych przygodach. W klasie powitano również troje nowych uczniów. Pierwszy tydzień nauki dzieci spędziły na zabawach integracyjnych oraz przypomniały sobie obowiązujące w Szkole zasady. Uczniowie stworzyli i podpisali „Kodeks ucznia klasy drugiej” obiecując go przestrzegać. Mam nadzieję, ze wspólna nauka i zabawa klasie drugiej będzie równie owocna, jak w...

DOSTĘP DO E-DZIENNIKA – PORADA

Zapraszamy do skorzystania z zamieszczonej PORADY DLA RODZICÓW, która powstała z potrzeby pomocy w rozwiązaniu ostatnio zgłaszanych, licznych problemów rodziców uczniów, szczególnie klas pierwszych szkół wszystkich poziomów, a także przedszkoli, przy dostępie do witryny rodzica dziennika elektronicznego UONET+ lub aplikacji mobilnej Dzienniczek Vulcan – KLIKNIJ TUTAJ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ  

INFORMACJE DOT. STYPENDIUM

Informujemy, że do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne, przysługujące uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód w rodzinie nie może przekraczać kwoty 600 zł netto na osobę. Od roku szkolnego 2021/2022 uruchomiona została aplikacja, która po zalogowaniu przez wnioskodawcę umożliwia składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej, tj. stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Korzystając z aplikacji można: wygenerować formularz wniosku o przyznanie pomocy materialnej, wypełnić wniosek elektronicznie, dołączyć ewentualne załączniki, podpisać profilem zaufanym...

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Szanowni Państwo, na prośbę p. Agnieszki Misiury – Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie uprzejmie przekazuję, iż zebranie Rady Rodziców odbędzie się w najbliższą środę tj. 7 września 2022 r. o godzinie 17.00.

KONTA OBIADOWE UCZNIÓW

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż indywidualne konta obiadowe zostały przypisane dla nowych uczniów (zarówno klasy pierwsze jak i oddziały przedszkolne) i zostaną rozdane na zebraniach z rodzicami. Zostały również uruchomione elektroniczne karty obiadowe. Każdy uczeń korzystający z posiłków (z wyjątkiem uczniów z oddziału przedszkolnego) winien taką posiadać. W przypadku zgubienia/zniszczenia/nieotrzymania karty należy się zgłosić do sekretariatu Szkoły. Opłata za wrzesień: 84,00 zł – uczniowie szkoły podstawowej 110,00 zł – uczniowie z oddziału przedszkolnego

AKTYWNA TABLICA

Informujemy, iż w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” Szkoła będzie wyposażona: • w pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią, • w pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem, • w pomoce...

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1 września 2022 r. rozpoczęliśmy uroczyście rok szkolny 2022/2023. O godz. ósmej odbyła się okolicznościowa Mszy św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli, a także Dyrektora i wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Lublinie. O godzinie dziewiątej uczniowie klas II – VIII spotkali się z wychowawcami, którzy poinformowali swoich podopiecznych o szczegółach dotyczących organizacji nowego roku szkolnego; natomiast z pierwszoklasistami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi spotkała się Pani Dyrektor...

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2022/2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość ubezpieczenia uczniów SP nr 1 w Lublinie. Szkolna Rada Rodziców wybrała ofertę, która została zamieszczona poniżej. Każdy Rodzic, który byłby zainteresowany ubezpieczeniem swojego dziecka powinien wpłacić składkę – 48,00 złotych do przewodniczącego klasowej rady rodziców do 30 września 2022 r. (piątek). SP1 Lublin_ubezpieczenie_uczniów_2022-2023.