Dzienne archiwum: Listopad 7, 2022

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE Z OKAZJI 11 LISTOPADA

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zaprasza uczniów naszej Szkoły do udziału w konkursie plastycznym „11 LISTOPADA – WOLNOŚĆ W BIELI I CZERWIENI” Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać jedną pracę w formacie A4, która może łączyć różne techniki i materiały. Praca powinna być wykonana w barwach biało-czerwonych. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane indywidualnie. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Prace prosimy...

KWESTA LISTOPADOWA

W dniach 30 października -1 listopada bieżącego roku odbyła się XXXVI kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ulicy Lipowej. Jest to jeden z najstarszych cmentarzy na terenie Polski. Nekropolia przy ulicy Lipowej wpisuje się w dziewiętnastowieczną ideę miejsca wiecznego spoczynku, które miało być cmentarzem – ogrodem. Najstarsze zabytki pochodzą z 1811 roku. Uczniowie i nauczyciele naszej Szkoły od wielu lat biorą udział w kwestach listopadowych. Tak też było i w tym roku. W kweście brali udział...

#Szkoła Pamięta : „JESTEŚMY DZIEĆMI ZIEMI TEJ…” – PROJEKT EDUKACYJNY UCZNIÓW KLASY 3b i 2c

„Nasza czarna jaskółeczka przyleciała do gniazdeczka przez daleki kraj. Bo w tym gniazdku się rodziła bo tu jest jej strzecha miła, bo tu jest jej raj.” (M. Konopnicka) Na początku listopada uczniowie klas 3B oraz 2C  wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Jesteśmy dziećmi Ziemi tej….”  odnoszącym się do podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie orientacji w czasie historycznym. Założeniem projektu było wzbudzenie oddania, przywiązania i miłości do rodzinnej ziemi. Zadania dydaktyczno – wychowawcze zostały pogrupowane na poszczególne segmenty edukacyjne:...