Dzienne archiwum: Grudzień 15, 2022

ARDUINO, STEROWANIE DIODĄ LED

W listopadzie uczniowie klas ósmych uczestniczyli w warsztatach z cyklu „Uczeń Przyszłości” prowadzonych przez dr hab.Tomasza Zientarskiego z Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem sprzętów zakupionych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Podczas spotkania uczniowie poznali Arduino-platformę programistyczną dla systemów wbudowanych,

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY „JESTEM EKO”

Nasza Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu JESTEM EKO, organizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Pierwsze z czterech zajęć, poświęconych tej tematyce, przeprowadzono w październiku. Uczniowie z dużym entuzjazmem zaangażowali się w realizację I modułu projektu: ŻYCIE BEZ ŚMIECI. Wdrażają ekologiczne nawyki w życiu codziennym w domu i w Szkole.  Za pomocą zdjęć, filmów i nagrań dokumentują swoje działania. Niektórzy uczniowie rozszerzyli  perspektywy działań proekologicznych na inne obszary życia.  W prezentacjach multimedialnych i gazetkach ściennych zamieścili bardzo ciekawe pomysły na proste...

DBAMY O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO – SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS 1 „A” I 1 „B” Z POLICJANTEM

W dniu 9 grudnia uczniowie klas I „A ” i I ” B” w ramach realizacji standardu „Bezpieczeństwo” spotkali się z Panem  Policjantem. Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi uczniów na bezpieczne zachowanie na drodze w warunkach jesienno – zimowych. Poruszana była również tematyka konieczności zachowania bezpieczeństwa  i ostrożności w kontaktach z nieznajomymi osobami, a także zwierzętami. Pan Policjant przypomniał także dzieciom zasady prowadzenia bezpiecznych zabaw zimowych, przestrzegając szczególnie przed jakąkolwiek aktywnością na powierzchni zamarzniętych zbiorników wodnych. Jesteśmy pewni,...