MY CHRISTMAS DICTIONARY – JĘZYKOWY KONKURS PLASTYCZNY

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych klas I – VIII do udziału W JĘZYKOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „MY CHRISTMAS DICTIONARY”

Honorowy patronat:

mgr Iwona Pańpuch –Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

Cele konkursu:

– rozwijanie zdolności artystycznych i kreatywności,

– poszerzanie i utrwalanie zasobu słownictwa z języka angielskiego

– rozwijanie zainteresowań plastycznych najmłodszych uczniów, inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Bożego Narodzenia,

– promowanie tradycji i kultury krajów anglojęzycznych,

– stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności manualnych,

– rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i motoryki małej,

– kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

Warunki uczestnictwa:

– w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII,

– każdy uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać jedną pracę w formacie A4, która może łączyć różne techniki i materiały. Uczeń tworzy słownik obrazkowy prezentujący słownictwo w j. angielskim związane ze świętami Bożego Narodzenia. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane indywidualnie. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Do pracy należy dołączyć zgody zamieszczone w niniejszym pliku jako załączniki,

– wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora, który sobie zastrzega prawo do ich publikacji,

– jury oceni prace według następujących kryteriów: zgodność z tematem, kreatywność i wyobraźnia, samodzielność i oryginalność, estetyka wykonania. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

Zobacz tutaj pełny Regulamin konkursu: „MY CHRISTMAS DICTIONARY”

Prace wraz z kartami zgłoszeniowymi (załącznik nr 1) i zgodami (załączniki 2-5) prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego ul. Kunickiego 116 20-436 Lublin  (z dopiskiem ”konkurs j. angielski”)

Termin nadsyłania prac: do dnia 23.12.2022. Liczy się data stempla pocztowego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły na początku stycznia.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Nauczyciele j. angielskiego:

Aleksandra Tomczuk (a.tomczuk@sp1.lublin.eu)

Kinga Pochwatka (k.pochwatka@sp1.lublin.eu)

Może Ci się również spodoba