„JEDYNKA” – SZKOŁĄ MISTRZÓW ENERGII

Zagadnienia dotyczące oszczędzania energii elektrycznej poprzez odpowiedzialne korzystanie z jej zasobów opracowaliśmy metodą projektu p.t. „Jedynka – szkołą Mistrzów energii”. Uznaliśmy, że dzięki tej formie uczestnicy nie tylko będą kształtować postawy proekologiczne, ale także rozwiną kreatywność i przedsiębiorczość. Szkoła stanie się miejscem, w którym uczniowie są aktywni i realizują własne inicjatywy. Zależało nam, aby w działania zaangażować  całą społeczność Szkoły: wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników niepedagogicznych.

Realizację projektu w zespołach klasowych oraz oddziałach przedszkolnych rozpoczęliśmy od burzy mózgów; to pozwoliło ustalić, jakie formy aktywności podejmiemy, kto będzie odpowiedzialny za realizację zadań. Koordynatorami zostali wychowawcy klas.  Dużą wagę przywiązywaliśmy do korelacji treści projektu podczas zajęć z różnych przedmiotów nauczania. Zależało nam także, aby uczniowie łączyli naukę z zabawą oraz by praca nad projektem była dla nich przyjemnością i źródłem satysfakcji.

Przygotowując projekt, skupiliśmy się na dwóch aspektach:

  1. oszczędzanie energii w szkole, w pracy, w domu; kształtowanie zdrowych nawyków konsumenckich, niemarnowanie żywności,
  2. dobrostan cyfrowy – kształtowanie zdrowych nawyków cyfrowych.

Aby przybliżyć te zagadnienia, zrealizowaliśmy  następujące działania:

– przygotowanie tekstów informacyjnych  (plakaty, ulotki, pakiety dydaktyczne dla rodziców i domowników),

– happening „Oszczędzać energię – nic trudnego!”,

– wypełnianie  „Dzienniczków oszczędności energii w szkole i w domu”,

– przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przez starszych uczniów dla młodszych: „Zanim skorzystasz ze smartfona – pomyśl: po co?”; „Jesteśmy wolni od cyfrowej zależności”; „Stop fake news’om – jesteśmy odpowiedzialnymi odbiorcami informacji internetowych”; „Na tropie domowych pożeraczy energii”,  „Tworzymy receptę, jak oszczędzać energię elektryczną” (nieocenionym wsparciem merytorycznym były dla nas materiały zgromadzone przez OSE!),

– akcje edukacyjne : „Zgaś światło, jeśli go nie potrzebujesz”, „Wprowadzamy w domu zasady oszczędzania energii”),

– konkurs na: pracę plastyczną, wiersz, piosenkę.

9 stycznia 2023 r. uroczyście podsumowaliśmy działania  projektu „Jedynka – szkołą Mistrzów energii”. Zgromadziliśmy się w sali teatralnej, a poszczególne zespoły  zaprezentowały wyniki kilkutygodniowej pracy. Pokazy zachwyciły bogactwem form. Wystąpiły: ruch sceniczny, taniec, śpiew, recytacja indywidualna i zbiorowa, prezentacja multimedialna. Siłę oddziaływania przekazu wzmocniły dekoracje, kostiumy i rekwizyty.

Działania projektu łączyło przesłanie: dzięki myśleniu alternatywnemu możemy efektywnie korzystać z energii elektrycznej. Nie tylko zaoszczędzimy pieniądze, ale także – a może przede wszystkim – damy świadectwo odpowiedzialności za planetę oraz los przyszłych pokoleń. Od naszych pozornie błahych codziennych decyzji naprawdę wiele zależy!

Może Ci się również spodoba